دانشگاه ها نقش اساسی در هدایت دانشجویان و دانش آموختگان برای گام نهادن در مسیر نوآوری و کارآفرینی دارند. شکل گیری کسب و کارهای نوآور و موفق در دانشگاه ها علاوه بر اینکه راه را برای تحقق اقتصاد دانش بنیان هموار می کند با فراهم کردن بستر خلاقیت، نوآوری و ایده پردازی منجر به تربیت جوانانی خواهد شد که  اعتماد به نفس، انگیزه و پشتکار مبنای موفقیت آنان است. در همین راستا، ارج نهادن و تشویق فعالیت های کارآفرینانه دانشجویان نقش مهمی در فرهنگ سازی و ارتقاء توانمندی ها و استعدادهای کارآفرینی، الگوسازی و ترویج فرهنگ کارآفرینی در حوزه علوم انسانی و اجتماعی توام با ایجاد فضای رقابت سازنده در جامعه دانشگاهی دارد. تحقق این مهم، نیاز به تعریف رویه‌ای مشخص و معیارهای مدون جهت شناسایی، انتخاب و تجلیل از برترین دانشجویان کارآفرین دانشگاه دارد. در این راستا این جشنواره به منظور پیاده سازی راهبرد دانشگاه در حوزه ترویج و توسعه کارآفرینی در بین دانشجویان دانشگاه علامه طباطبائی و انتخاب و تشویق دانشجویان برتر در حوزه کارآفرینی  برگزار می شود.

 

تاریخ شروع جشنواره
1398-10-15
تاریخ پایان جشنواره
1399-08-26


حمایت کنندگان

فرم شرکت در جشنواره

دانشجویان

رایگان
login