1- با سلام ، فرایند ارسال آثار در سامانه جشنواره انتخاب و تشویق دانشجوی کارآفرین برتر به چه صورتی است؟
2- در بخش ارسال اثر، منظور از خلاصه اثر چیست و آیا تکمیل آن الزامی می باشد؟
3- با سلام، فرم تکمیل شده را چگونه در سایت بارگذاری کنم؟
4- در بخش ارسال اثر، عنوان کامل را چه بنویسم؟
5- آیا امکان ارسال فرم و مدارک خواسته شده بصورت حضوری یا از طریق ایمیل وجود دارد؟

1- با سلام ، فرایند ارسال آثار در سامانه جشنواره انتخاب و تشویق دانشجوی کارآفرین برتر به چه صورتی است؟ up

پاسخ: با سلام، ابتدا در سامانه عضو شده و سپس از منوی برنامه ها، به بخش فرم شرکت در مسابقه رفته و نسبت به ارسال اثر اقدام نمایید

2- در بخش ارسال اثر، منظور از خلاصه اثر چیست و آیا تکمیل آن الزامی می باشد؟ up

پاسخ: خلاصه اثر به منظور خلاصه ای کوتاه از عملکرد و فعالیت های کارآفرینی شما می باشد ، به طور نمونه اگر شما دارای تیم کارآفرینی هستید می توانید در این بخش خلاصه ای از عملکرد تیم خود را بنویسید یا اگر پژوه ای در حوزه کارآفرینی انجام داده یا در رویداد کارآفرینانه ای نقش داشته اید خلاصه ای از آن را بنویسید ، تکمیل این بخش الزامی نیست و در صورت تمایل می توانید آن را بنویسید

3- با سلام، فرم تکمیل شده را چگونه در سایت بارگذاری کنم؟ up

پاسخ: با سلام، در بخش ارسال اثر، پس از وارد نمودن عنوان،به بخش اضافه نمودن فایلها رفته ، نوع فایل را فایل اصلی انتخاب نموده و سپس فرم تکمیل شده را انتخاب و ارسال نمایید.

4- در بخش ارسال اثر، عنوان کامل را چه بنویسم؟ up

پاسخ: در کادر عنوان کامل، عبارت" فرم انتخاب و تشویق دانشجوی کارآفرین برتر"  را بنویسید

5- آیا امکان ارسال فرم و مدارک خواسته شده بصورت حضوری یا از طریق ایمیل وجود دارد؟ up

پاسخ: خیر، ارسال فرم شرکت در جشنواره و مدارک خواسته شده تنها از طریق بارگذاری در سایت امکان پذیر خواهد بود.